درباره دانشگاه      معاونت توسعه مدیریت و منابع    |   معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری    |    معاونت درمان   |   معاونت غذا ودارو    |   معاونت بهداشتی  |  معاونت فرهنگی و دانشجویی  |  مدیریت تحقیقات و فناوری


ردیف

عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت ها

شناسه زیرخدمت

1

نظارت و اعتبار سنجی مؤسسات سلامت

(16021012000)

نظارت بر حسن اجراي برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

16041012101

بازدیدهاي دورهاي و موردي از مراکز و

مؤسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی

16021012102

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی

16061012103

برگزاري سمینارها و کارگاههاي آموزشی کشوري جهت توانمندسازي ارزیابان کشوري

18051012104

اجراء و مشارکت در طرحها و پروژه هاي تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور

16051012105

2

صدور، تمدید، اصلاح، ابطال و لغو پروانه مؤسسات سلامت

(16021013000)

صدور پروانه مؤسسات پزشکی

16021013100

تمدید پروانه مؤسسات پزشکی

16021013101

ابطال پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی

16021013102

اصلاحات مورد بر اساس تقاضاي مؤسسه پزشکی

16021013103

لغو بر اساس زمانبندي تعیین شده در قرارداد تأسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تأخیر در ارائه مدارك لازم

16021013104

3

توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه

(16031014000)

تقسیم و توزیع نیروهاي پزشک در سطح دانشگاه هاي علوم پزشکی سراسر کشور

18041014100

صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان

16031014101

صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان

16031014102

صدور گواهی معافیت

11021014103

4

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت

(18081015000)

 

18081015000

5

فعالسازي مراکز پاسخگویی سلامت

(16041016000)

 

16041016000

6

صدور کارت بهداشت

(16041017000)

 

16041017000

7

نظارت بهداشتی بر اماکن

(16041018000)

صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی

16041018100

8

ثبت گواهی ولادت و مرگ

(10031019000)

 

10031019000

9

خدمات پزشک خانواده

(16021020000)

 

16021020000

10

ایجاد پرونده الکترونیک سلامت افراد

(16041021000)

 

16041021000

11

تدوین استانداردها و کد گذاري و شناسه هاي حوزه سلامت

(16061022000)

 

16061022000

12

آموزش مستمر جامعه پزشکی

(18051024000)

 

18051024000

13

برگزاري آزمونهاي علوم پزشکی

(18041026000)

ثبت نام و برگزاري آزمون

 

اعلام نتایج آزمونها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمونها

 

ارزشیابی کلیه آزموهاي علوم پزشکی

 

14

جذب و ارتقاء اعضاي هیأت علمی

(10031028000)

جذب اعضاي هیات علمی

10031028100

ارتقاي اعضاي هیات علمی

10031028101

15

ارائه تسهیلات رفاهی به اعضاي هیأت علمی علوم پزشکی

(13011029000)

معرفی اعضاي هیات علمی دانشگاهها به بانکهاي عامل جهت دریافت وام مسکن

13011029100

معرفی افراد ستادي به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن

13011029101

نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانکها و رفع مشکلات احتمالی

13011029102


 
صفحه اصلی|حریم خصوصی|سوالات متداول|ارتباط با ما|نقشه سایت

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2016 dums.ac.ir... All Rights Reserved