چاپ        ارسال به دوست

اطلاعیه: نتایج اولیه سه برابر ظرفیت آزمون بهورزی مورخ 97/12/16

اطلاعیه: نتایج اولیه سه برابر ظرفیت آزمون بهورزی مورخ 97/12/16

نتایج اولیه سه برابر ظرفیت آزمون بهورزی مورخ  97/12/16  به شرح ذیل می باشد.

داوطلبین می توانند  در روز شنبه مورخ 1398/07/06 لغایت چهارشنبه 1398/07/10  جهت رسیدگی و پیگیری به شکایات   به صورت حضوری به واحد  میز خدمت  دانشگاه  علوم پزشکی  دزفول و یا به صورت الکترونیکی به سایت دانشگاه سامانه ثبت شکایات    مراجعه فرمایند.

تذکر: اعلام اسامی بدون هیچ چیدمانی می باشد.

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره ملی
1 زهرا جعفری غلام 1870544838
2 فاطمه یوسفی محمد علی 1870394925
3 حدیث عباسی فرد عسکر 1870476001
4 سعیده هزاریان رجبعلی 1870547594
5 فائزه لر افزونی بدیل غلامرضا 1870504550
6 شهربانو اصلاحی مندنی 1870438256
7 مهتاب قنبری گله حسن 1870393181
8 مهناز موسایی شینباری 5550171252
9 رویا قنبری گله نورعلی 1870521552
10 عبدالله منجزی سلطانی امیر قلی 1870262689
11 محسن منجزی  فلامرز 1870368029
12 حیدر مرادیان ابراهیم 1870212134
13 فریده یوسفی نورعلی 1870398467
14 سوسن راشدی ازاد فاضل 4670244639
15 فرزاد سهرابی علی کرم 1870205057
16 مسلم احمدی علیجون 1870242084
17 شاهین افشار منش  محمد 1870495438
18 شهین احمدی علی جون 1870533666
19 زهرا یاسینی مجید 1870543580
20 مریم ابراهیمی  علیرضا 1870588290
21 شیوا شیاسی فرهاد 1870608259
22 مرضیه شیاسی محمد رضا 1870508289
23 فاطمه شیاسی علیرضا 1870493338
24 عظیمه عیسوند فرخی علی محمد 1990553257
25 نجمه عیسوند زیبایی کیمراد 1990642233
26 اکرم عیسوند رسول  1990751903
27 مریم نصیری چاربری نریمان 1990789315
28 معصومه طاهری تبار نورمحمد 1990800416
29 صدیقه مددی غلامرضا 4160470939
30 انیس افروغ علی 1920373438
31 فاطمه ابراهیمی یارعلی 1870448502
32 زهرا آشیری اصل محمد 1120236215
33 سامان قویدل نادر 1990646751
34 مهدیه نرکی ابراهیم 1990843085
35 معصومه صاحبی نیا خدارحم 1990809499
36 بهناز ظهیری فر مهدی 1990718401
37 امین ظهیری فر  حسن جان 1990219993
38 امین  بینا ملک محمد 1990567312
39 یاسمن رستمی گماری محمدحسین 1990931960
40 شیرین ابولحسنی عبدالمحمد 1990751271
41 زهرا امانی نجاتعلی 1990342922
42 سارا گوروی عملجات چراغعلی 1990609041
43 رضوان طاهری کیان احمد 1990890210
44 علی خواجوی اورکی امیرحسین 1990510876
45 سارا گروهی راه علی 1990583105
46 مهدی امیدی فاضل 1990526039
47 رضا گشول نوروزعلی 1990507565
48 حسن ابراهیم وند محمد 1970908629
49 رامین          پور محمدخون 1990385532
50 پیمان حاجیوند سلیمانی علیداد 4160476481
51 سیدمسلم حسینی سید حیدر 1920126627
52 علی عسکر ضیائی نژاد محمد خون 2002913676
53 پیمان تاژ قباد 1990086349
54 سعید حبیبی خواه حاجی علی 2003376781
55 بیژن اکبری وند عبدالحسین 1990483100
56 رسول حسینی محمد 4210242675
57 عارف شمالی شوی حمزه 1920187510
58 رسول اسماعیل لیوسی مرادحسین 1990435701
59 عباس کاید محمد علی 1990312969
60 اسماعیل حسامی ابراهیم 1990500609
61 احسان اکبری وند عبدالحسین 1990376061
62 محمد دره قائدی غلامی مرید احمد 2003384022
63 سیدحسن حسینی احمدفداله سیدحسین 1990338534
64 حمید اورک محمدقلی 1990491731
65 حمید ایسپره خداداد 1990400760
66 فرزاد ایزدپناه عباس قلی 1990524400
67 رضا خسروی ایرج 1990618911
68 محمدرضا صادقی مطلق احمد 1990342630
69 محمدرضا میرزایی احمدقلی 1990486002
70 مصطفی دینارانی محمد 1990207677
71 سعید گنجعلی وند حبیب اله 1120135553
72 وحید چهارلنگ احمدزاده محمدعلی 1990231152
73 محمد رحیمیان پور غلامحسین 1990416012
74 سعید اقبالی فرد محمدرضا 1990346111
75 محمد مریدی محمدعلی 1990301071
76 موسی شهبازی فاضل 4160416977
77 سمیرا عیسوند رفیعی علی 1990492967
78 ناهید صادقی علی 4160355757
79 زهرا آدینه قپانی 6920009668
80 حسین عیسوند رفیعی حسن 4160460771
81 عباس یوسفی علیرضا 1990358901
82 فاطمه اورکی نژاد محمد 1990610307
83 زهره شوشتری گماری علی 1990564887
84 مرجان علی پور گماری محمدشاه 1990658415
85 محمد ابراهیم وند علی پناه 1960181459
86 سجاد ابراهیم وند محمد 1990637264
87 مرضیه ابراهیم وند علی قلی 1960648500
88 رضا حسینی چراغ 1990561160
89 سیدحجت اله حسینی احمد فداله سیدعزیزاله 1990551017
90 جعف