درباره دانشگاه      معاونت توسعه مدیریت و منابع    |   معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری    |    معاونت درمان   |   معاونت غذا ودارو    |   معاونت بهداشتی  |  معاونت فرهنگی و دانشجویی  |  مدیریت تحقیقات و فناوری  چاپ        ارسال به دوست

اعلام نتایج اولیه آزمون کمک پرستاری

اعلام نتایج اولیه آزمون کمک پرستاری

داوطلبان گرامی نکات ضروری ذیل را به خاطر بسپارید :

1- اسامی اعلام شده بدون هیچ گونه چیدمانی اعلام گردیده ، نتایج نهایی پس از مصاحبه و بر اساس مجموع امتیازات دو آزمون (کتبی و مصاحبه)اعلام خواهد شد.

2- زمان آزمون در سطر هر داوطلب در ذیل آمده است و مکان مصاحبه نیز در ستاد مرکزی دانشگاه می باشد

تذکر مهم :  عدم حضور در مصاحبه بمنزله انصراف داوطلب می باشد می باشد

 


 

 

نام

جنسیت

محل شغل

روز مصاحبه

ساعت تقریبی مصاحبه

1

محمد حاجی وند

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 9صبح

2

علی اکبر کردنژاد

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 9صبح

3

جلال کریم پور بیاتیانی

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 9صبح

4

محمد بختیاری کوتیانی

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 9صبح

5

سعید نرکی

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 9صبح

6

غلامعلی شمس نجف آبادی

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 9صبح

7

رحیم عباسی حاجی آباد

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 10 صبح

8

حسین مجیدی پور

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 10 صبح

9

علیرضا خدرنژاد

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 10 صبح

10

ایمان راه نورد

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 10 صبح

11

عباس یوسفی

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 10 صبح

12

میثم تیپ

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 10 صبح

13

حسین شاهونوند

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 11 صبح

14

ستار آدینه

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 11 صبح

15

ایرج خورشیدی زاده

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 11 صبح

16

امین گروهی

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 11 صبح

17

ابراهیم طیبی

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 11 صبح

18

بهزاد الله

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 11 صبح

19

امین خیر الهی

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 11 صبح

20

سلمان شادی پور

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت 11 صبح

21

سلمان هزاری زاده

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت13 بعد

22

محمد حاتمی زاده

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت13 بعد

23

فرزاد حسین وند

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت13 بعد

24

فرزاد حسینوند

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت13 بعد

25

حسین عبیداوی

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت13 بعد

26

سجاد محمدی

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت13 بعد

27

محمدحسین عطارزاده

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت13 بعد

28

ایمان حیدری

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت13 بعد

29

سیدمجید بوی افراز

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت13 بعد

30

جابر رجائی بهبهانی

مرد

دزفول

سه شنبه 96/9/7

ساعت13 بعد

31

سامان محمدی

مرد

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 9صبح

32

میعاد شهروئی

مرد

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 9صبح

33

مصطفی قنواتی

مرد

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 9صبح

34

علیرضا دیلمی مقدم

مرد

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 9صبح

35

احمد ساکی

مرد

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 9صبح

36

علی خالدی نیا

مرد

شوش

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 9صبح

37

علی کثیر

مرد

شوش

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 10 صبح

38

سیدناصر علوی نیا

مرد

شوش

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 10 صبح

39

مسعود سلیمانی

مرد

شوش

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 10 صبح

40

یعقوب براتی

مرد

شوش

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 10 صبح

41

رضا سموری

مرد

شوش

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 10 صبح

42

ستار سلیمانی

مرد

گتوند

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 10 صبح

43

ذوالفقار اسکندری

مرد

گتوند

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 10 صبح

44

محمدرضا کرمی

مرد

گتوند

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 10 صبح

45

سیده زهرا موسوی جعفری پور

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 11 صبح

46

کبری رحمانی

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 11 صبح

47

مریم مجیدی پور

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 11 صبح

48

فاطمه رضائی

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 11 صبح

49

وحیده رضائی ارشد

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 11 صبح

50

مرجان نرکی

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 11 صبح

51

فاطمه برومند حسینی

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 11 صبح

52

زهرا خسروی

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت 11 صبح

53

فردوس خورشیدی راد

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت13 بعد

54

راضیه بشیری

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت13 بعد

55

پری چراغی

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت13 بعد

56

هما امیدی اصل

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت13 بعد

57

بهناز جعفرنیا

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت13 بعد

58

خاتون ربانی فر

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت13 بعد

59

سمیه مرادی میرچنار

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت13 بعد

60

ناهید وثوقی جم

زن

دزفول

چهار شنبه 96/9/8

ساعت13 بعد

61

ساناز رحمانی

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 9صبح

62

نسترن درویشی

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 9صبح

63

آزاده لرستانی

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 9صبح

64

زینب پاپی زاده

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 9صبح

65

فرزانه پاپی زاده

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 9صبح

66

ثریا پاپی زاده

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 9صبح

67

سکینه بشیری

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 10 صبح

68

راحیل درایش

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 10 صبح

69

فرزانه صباحی اصل

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 10 صبح

70

آتوسا رحیمی

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 10 صبح

71

معصومه شریفی

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 10 صبح

72

عاطفه سپهوند

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 10 صبح

73

زیبا حیدری

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 10 صبح

74

زهرا باسره

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 10 صبح

75

مریم ندری

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 11 صبح

76

نسیم مرادی میر چناری

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 11 صبح

77

الهه مهدی پور

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 11 صبح

78

سارا هنرور

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت 11 صبح

79

کلثوم احمدی

زن

شوش

شنبه 96/9/11

ساعت 11 صبح

80

سیده ریحانه احمدی

زن

شوش

شنبه 96/9/11

ساعت 11 صبح

81

حیات مشیری کعب

زن

شوش

شنبه 96/9/11

ساعت 11 صبح

82

سکینه مشیری کعب

زن

شوش

شنبه 96/9/11

ساعت 11 صبح

83

مائده علیرضائی

زن

شوش

شنبه 96/9/11

ساعت13 بعد

84

اکرم مهرجویان

زن

شوش

شنبه 96/9/11

ساعت13 بعد

85

حمیده الله

زن

گتوند

شنبه 96/9/11

ساعت13 بعد

86

صدیقه الله

زن

گتوند

شنبه 96/9/11

ساعت13 بعد

87

سمیرا اله

زن

گتوند

شنبه 96/9/11

ساعت13 بعد

88

قلی جهانبخشی

مرد

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت13 بعد

89

برزو لرستانی

مرد

شوش

شنبه 96/9/11

ساعت13 بعد

90

زهرا تاجی پور

زن

دزفول

شنبه 96/9/11

ساعت13 بعد


١٧:١٩ - سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦    /    شماره : ٦٥٤٨    /    تعداد نمایش : ٣١٦٨


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 


صفحه اصلی|حریم خصوصی|سوالات متداول|ارتباط با ما|نقشه سایت

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2016 dums.ac.ir... All Rights Reserved