درباره دانشگاه      معاونت توسعه مدیریت و منابع    |   معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری    |    معاونت درمان   |   معاونت غذا ودارو    |   معاونت بهداشتی  |  معاونت فرهنگی و دانشجویی  |  مدیریت تحقیقات و فناوری  چاپ        ارسال به دوست

آگهی و اصلاحیه شماره یک فراخوان جذب کمک پرستاری

آگهی و اصلاحیه شماره یک فراخوان جذب کمک پرستاری

دانشگاه علوم پزشکي دزفول در نظر دارد جهت تامین نیروی کمک  پرستاری در بیمارستان های دکتر گنجویان شهرستان  دزفول،- نظام مافی شهرستان شوش و کارون شهرستان گتوند، از بین افراد بومی که دارای شرایط احراز مندرج در این آگهی می باشند. از طريق برگزاري آزمون و  مصاحبه ، بصورت شرکتی پیمانکاری(خرید خدمات) بکار گیری نمايد.

جدول رشته شغلی مورد نیاز

رشته شغلی

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنسيت

شرايط احراز از نظر مدرك  تحصیلی و سایر شرایط

توضيحات

زن

مرد

کمک پرستار

بیمارستان گنجویان دزفول

چهل نفر

16

24

مدرک دیپلم و  گواهی دوره آموزش یکساله  کمک پرستاری در موسسات مجاز مورد تایید  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 

کمک پرستار

بیمارستان نظام مافی شوش

سیزده نفر

5

8

مدرک دیپلم و  گواهی دوره آموزش یکساله  کمک پرستاری در موسسات مجاز مورد تایید  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 

کمک پرستار

بیمارستان کارون گتوند

دو نفر

1

1

مدرک دیپلم و  گواهی دوره آموزش یکساله  کمک پرستاری در موسسات مجاز مورد تایید  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 

 

1- شرایط عمومی

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

2/1- داشتن تابعیت ایران

3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

4/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

5/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

6/1- نداشتن منع استخدام دردستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی

7/1- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

8/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه

 

2- شرایط اختصاصی

1/2- داشتن  حداکثر ، 35 سال تمام برای دارندگان مدارک فوق ، تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره: مدت خدمت سربازی  به سن مقرر اضافه خواهد شد.

2/2- ملاک محاسبه تاريخ فراغت از تحصيل، سن و پايان دوره خدمت نظام وظيفه داوطلبين حداکثر تا پايان مهلت ثبت نام(27/06/96)

 

امتيازات و سهميه هاي قانوني:

 

استخدام ايثارگران اعم از سهميه استخدامي 25 درصد و 5 درصد از طريق شركت در آزمون کتبی و مصاحبه  انجام مي پذيرد.

الف) مشمولين سهميه 25 درصد مجاز به بهره مندي از سهميه استخدامي 5 درصد ساير ايثارگران و يا بالعكس نمي باشند به عبارت ديگر هر داوطلب مي تواند در صورت مشمول بودن صرفاً از يكي از سهميه هاي مشخص شده استفاده نمايند

ب) سهميه استخدامي بيست و پنج درصد ( 25 %) ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان داراي يك سال و بالاي يكسال خواهر و برادر شاهد مي باشند.

ج) سهميه استخدامي پنج درصد ( 5%) به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد ( 25 %) و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت اختصاص مي يابد .

 

3 - نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:

1/3- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند  از تاریخ 19/06/96 لغایت تا تاریخ 96/6/27  در روزهای اداری از ساعت 8:30 تا 12:30 نسبت به ثبت نام حضوری با مراجعه به  ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول واحد  مدیریت منابع انسانی اقدام نمایند.

 

2/3 -الف -  رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ  یکصدو پنجاه هفت هزار ریال (000،157) ریال به حساب شماره 2178372317005 دانشگاه/ نزد بانک ملی دزفول به­عنوان حق شرکت درآزمون کتبی و مصاحبه

3/3 - اصل مدرک تحصیلی دیپلم و گواهی یکساله کمک پرستاری به همراه تصاویر آن

4/3 -اصل کارت ملی به همراه تصویر آن

5/3 - اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

6/3 - اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن(ویژه برادران)

7/3 - اصل مدارک دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن

8/3-مدارک دال بر ایثارگری صادره از بنیاد شهید شهرستان و یا استان

9/3 -  دو  قطعه  عکس 4×3  با پشت زمينه سفيد وپشت نويسي شده

10/3 -تکمیل برگ درخواست شغل

تبصره1:  در صورت تایید و قبول گواهی دوره کمک پرستاری توسط معاونت درمان دانشگاه ، کارت ورود به جسله جهت شرکت در آزمون صادرمیگردد.

 

تبصره2: شرايط بومي بودن: افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي دهگانه زير باشند، حسب مورد داوطلب بومي استان يا شهرستان تلقي ميگردند.

يك- شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب يكي باشد.

دو- استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با استان محل مورد تقاضا براي جذب يكي باشد.

سه- همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه شهرستان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي والدين داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب آنان يكي باشد.

چهار- همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي والدين داوطلب با استان محل مورد تقاضا براي جذب آنان يكي باشد.

پنج- داوطلب حداقل چهار ( 4) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان) را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب طي كرده باشد.

شش- داوطلب حداقل چهار( 4) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان) را به صورت متوالي يا متناوب در استان محل مورد تقاضا براي جذب طي كرده باشد.

هفت- داوطلب حداقل چهار( 4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب را داشته باشد.

هشت- داوطلب حداقل چهار( 4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان محل مورد تقاضا براي جذب را داشته باشد.

نه- پدر، مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار( 4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي جذب را داشته باشند.

ده- پدر، مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار( 4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان محل مورد تقاضا براي جذب را داشته باشند.

تذكر 1: مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در زمان ثبت نام ميباشد..

تذكر 2: پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده در بندهاي 7 الي 10 صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است.

 

4-زمان  و موارد آزمون:

 تاریخ کارت ورود به جلسه آزمون و تاریخ بر گزاری آزمون کتبی. و تاریخ آزمون مصاحبه در سایت دانشگاه در مهرماه اطلاع رسانی می گردد.

 سوالات آزمون شامل: سوالات عمومی با ضریب یک (1 - زبان وادبیات فارسی 2- دین و زندگی 3- - زبان انگلیسی)و سوالات تخصصی با ضریب سه، به صورت چهارگزینه ای می باشد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

تذکرات مهم :

1- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، آزمون و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت اشتغال، و امکان استرداد وجه پرداختی امکان پذیر نخواهد بود..

2- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

3- در صورتی که از شرکت کنندگان نمره دو داوطلب یکسان باشد اولویت جهت حضور در مصاحبه ملاک عمل نمره تخصصی بالاتر میباشد.

4- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر جهت حضور برای مصاحبه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده میگردد

5- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان(بعد از مصاحبه) طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

6- در صورت عدم تامین نیروی  مورد نیاز جنسیت اعلام شده، سهمیه به جنس مخالف اختصاص می یابد.

7- هر گونه تغییر در مفاد مندرج از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی می گردد 


١٠:٣٢ - چهارشنبه ٨ شهريور ١٣٩٦    /    شماره : ٦٢١٩    /    تعداد نمایش : ٦٨٥٥


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 


صفحه اصلی|حریم خصوصی|سوالات متداول|ارتباط با ما|نقشه سایت

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2016 dums.ac.ir... All Rights Reserved